تبلیغات
دلواپسی

دلواپسی
***اندكی صبر سحر نزدیك است***
امکانات وب

کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا
چه میدانی تو از امروز
چه میدانم من از فردا
همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش
فرداست...
موضوعات مرتبط: نکات شاد زیستن روان شناسی
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( چهارشنبه 10 آذر 1395 ) ( 11:49 )

همانقدرکه زن راباید فهمید

مرد راباید درک کرد

همانقدر که زن ،بودن را می خواهد
مرد،اطمینان را میخواهد

همانقدر که باید قربون صدقه ی روی ماه بدون ارایش زن رفت
باید فدای خستگی های مرد هم شد

همانقدر که باید بی حوصلگی های زن را طاقت اورد
کلافگی های مرد راهم باید فهمید

گابریل گارسیا مارکز


موضوعات مرتبط: نکات شاد زیستن روان شناسی سخن بزرگان
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( یکشنبه 26 مهر 1394 ) ( 14:36 )


السلام علیک یا أباعبدالله


وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا


سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار


ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم


السلام علی الحسین


وعلى علی بن الحسین


وعلى أولاد الحسین


وعلى أصحاب الحسین
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( پنجشنبه 23 مهر 1394 ) ( 11:25 )

هیچوقت وارد گذشته هیچ ادمی نشو 

وزیروروش نکن،حتی عزیزترینت
زیباترین باغچه ها راهم که بیل بزنی،
حداقل درون ان یک کرم پیدا میکنی....

حاج اسماعیل دولاییموضوعات مرتبط: نکات شاد زیستن سخن بزرگان
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( دوشنبه 20 مهر 1394 ) ( 14:29 )

دخترکی دو سیب در دست داشت
مادرش گفت :
یکی از سیب هاتو به من میدی ؟
دخترک یک گاز بر این سیب زد
و گازی به آن سیب !
لبخند روی لبان مادر خشکید !
سیمایش داد می زد که چقدر از دختركش ناامید شده
اما دخترک یکی از سیب های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت :
بیا مامان !
این یکی ، شیرین تره !
مادر ، خشکش زد
چه اندیشه ای با ذهن خود کرده بود ..!

هر قدر هم که با تجربه باشید
قضاوت خود را به تأخیر بیاندازید
و بگذارید طرف ، فرصتی برای توضیح داشته باشد.


نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( پنجشنبه 16 مهر 1394 ) ( 13:52 )

این كه تن به انجام هركاری نمیدی به این معنی نیست كه نمیتونی!
بهش میگن "چهارچوب"!
چهارچوبی كه خودت برای خودت تعریف میكنی و پایه و اساسش از "خانواده" شكل میگیره...
كسی كه چهارچوب داره، "اصالت" داره...
اصالت رو نه میشه خرید نه میشه اداشو دراورد و نه میشه با بزك و دوزك بهش رسید!
اصالت یعنی
دلت نمیاد خیانت كنی،
دلت نمیاد دل بشكنی،
دلت نمیاد دورو باشی،
دلت نمیاد آدما رو بازی بدی....
این بی عرضه گی نیست!
اسمش "اصالته"...موضوعات مرتبط: عاشقانه اس ام اس
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( دوشنبه 13 مهر 1394 ) ( 11:41 )

چه زیبا میگوید نلسون ماندلا.....
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ
"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻡ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...

به کسی که دوستش داری ""دلبسته"" باش نه وابسته!!!
 هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش.
سهمت را از" شادى زندگى"، همین امروز بگیر.
فراموش نکن "مقصد"، همیشه جایى در "انتهاى مسیر" نیست!
"مقصد" لذت بردن از قدمهاییست، که برمى داریم!

چایت را بنوش!
نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها......


موضوعات مرتبط: روان شناسی عاشقانه
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( شنبه 11 مهر 1394 ) ( 20:31 )

دکترامیرعلی بابایی:زنان ، ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :
ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﺭﺍ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺭﻭﻏﯽ
ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻫﺎﻧﺘﯽ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

اما ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻧﺪ :
ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ میفهمند، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ.

ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ...
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﺑﺎﻧﻮ ...
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ؟!
ﺍﯾﻦ، ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﯽ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻏﻮﺷﺖ، ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ...
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﻨﮕﯽ ...
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ...
ﺗﻮ ! ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ ...
 ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ...
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ
 ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ...
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...

روزتون پیشاپیش مبارک بانوهای ایران زمینموضوعات مرتبط: روان شناسی
نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( دوشنبه 17 فروردین 1394 ) ( 11:57 )

میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا 

فقط یک امروز هست 

امروز را بخندو شاد باش


نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( سه شنبه 4 فروردین 1394 ) ( 17:45 )

"بغض"

 بزرگ ترین نوع  اعتراض در برابر ادم هاست

اگر بشکند دیگر اعتراض نیست

 "التماسه"
                                             
                                                                    "دکتر علی شریعتی"


نوشته شده توسط : ابوالفضل شجاعی مهر ( دوشنبه 27 بهمن 1393 ) ( 12:10 )
تعداد صفحات :22 1 2 3 4 5 6 7 ...
درباره وبلاگ
***بسم الله الرحمن الرحیم***

***"اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن***

***صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ ***

***فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ***

***وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً ***

***حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا"***
ابر برچسب ها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
  • کد نمایش افراد آنلاین